Välja Layouts

Hantera och Välja Layouts

Labeljoy låter dig fullständigt anpassa papperslayouten till önskad storlek.

Du kan anpassa din layout manuellt, genom att ändra antal kolumner och rader på bladet, storleken på marginaler och utrymmen mellan etiketterna.

Eller välja mellan de 6.500 för-installerade layouter från de största etikett-tillverkarna. Med en sökning efter produkt kod kan du hitta rätt layout inom några få sekunder..