Streckkoden

Streckkod

Vad är en streckkod??

Grunderna om streckkod. En streckkod symbol är en set grafiska element med hög kontrast arrangerade för att bli avläsa av en skannar sensor och avkodat för att återge innehållande information.

Följande är en guide I Code 39, Code 128, EAN 13, Code 11 I vilken vi förklarar egenskaper av streckkoder och varför streckkoder är det mest pålitliga systemet.

Labeljoy är en streckkod mjukvara som låter dig generera 21 olika streckkod symbollogier, skriva ut streckkoder eller exportera det I pdf eller jpg format, kostnadsfritt. Möjligheten att skapa och skriva ut streckkoder gör Labeljoy till det perfekta valet för en rad affärsapplikationer såsom prisetikettering, produkt etikettering eller frakt etiketter.

Ladda ner Labeljoy och testa det gratis.

Labeljoy kan generera följande typer av linjära streckkoders:

Labeljoy kan också generera följande 2D streckkoder:

Beroende på vald typ av streckkod kommer du behöva ange några obligatoriska parametrar för varje typ av streckkod som står förklarat I streckkod inställningar.

Importera koder från databasen och skriva ut dem!                    LADDA NER STRECKKOD GENERATOR

Streckkod Guide

Varje streckkod börjar med ett speciellt start-tecken och avslutas med ett speciellt stop-tecken. Dessa koder hjälper läsaren hitta streckkoden och tänka ut om koden skannas framifrån eller bakifrån.

Det finns olika typer av streckkod symbollogier, varje med sin egen särskild mönster. Det är viktigt att klassificera dem för att identifiera rätt streckkod man behöver.

Vissa streckkoder innehåller en checksum tecken precis innan stop tecknet. En checksum kalkyleras när streckkoden skrivs ut med hjälp av tecken I streckkoden.

Från början har vi talat om de olika kodningstekniker, genom åren har vissa av dessa symbollogier nästan försvunnit från praktisk användning medan de andra utvecklade. Mest använda är code 39, ean 13, upc och code 128 vilket är en GS-1 typ streckkod.

 
code 39 guide

CODE 39

 • Code 39, (även känt som Code 3/9, USS Code 39, Code 3 of 9, USD-3, Alpha39 och Type 39) är en diskret streckkod symbollogi av varierande länd. Code 39 streckkod specifikation definierar 34 tecken bestående av stora bokstäver (A till Z), siffror (0 till 9) och en handfull speciella tecken (-, ., $, /, +, %, och mellanslag).
 • I Labeljoy är det möjligt att ange upp till 255 tecken för att generera en Code 39 streckkod.
 • Code 39 streckkoder kan inneha en valfri check siffta som automatiskt kalkyleras fram av Labeljoy.
 • Kod 39 kan förlängas för att koda alla ASCII tecken under 128, inklusive små bokstäver.

code 93 img

CODE 93

 • Code 93 är en streckkod symbollogi designad för att ge en högre densitet och datasäkerhets-förbättring till Code 39. Det är en alfanumerisk symbollogi med varierande längd. Kod 93 används mest av Kanada Posten för att koda tilläggsinformation om leveransen. Varje symbol inkluderar två check tecken.
 • Labeljoy kräver att du anger upp till 255 tecken för att generera streckkoden.
 • Kod 93 kan förlängas för att koda alla ASCII tecken under 128, inklusive små bokstäver.
 
code 128 img

CODE 128

 • Code 128 är en streckkod symbollogi med mycket hög densitet. Det används för alfanumeriska eller bara numeriska streckkoder. Det kan koda alla 128 ASCII tecken.
 • Code 128 används som bas-symbollogi för att generera EAN-128 och GS1-128 streckkod symboler.
 • Vår streckkods mjukvara kräver att du anger alfanumerisk text upp till 48 tecken lång för att skapa streckkoden.
 
ean 13 img

EAN 13

 • EAN-13 Streckkod är en 13-siffrig (12 + check siffra) streckkod standard.
 • EAN-13 streckkoder används globalt för att märka produkter som säljs I detaljhandel. Siffror som kodas I EAN-13 streckkoder är produktidentifierings nummer (som kallas för Japansk Artikel Nummer JAN I Japan). Alla kodade siffror är kända som Global Trade Item Numbers (GTIN).
 • EAN-13 koder kan även användas för att koda RCN-13s (13-digit Restricted Circulation Numbers) som används för att identifiera produkter av eget märke som enbart säljs I egna butiker. Dessa formatteras som: 20xxxxxxxxxxx to 29xxxxxxxxxxx.
 • I Labeljoy anger man 12 siffror, den 13e siffra (kontrollsiffran) räknas fram automatiskt.
 • EAN-13 streckkoder kan också koda 2 eller 5 tilläggsnummer.

ean 128 img

EAN 128

 • EAN-128 är en symbollogi skapad från det äldre Code 128. Det används för alfanumeriska och endast numeriska streckkoder. Det kan koda alla 128 ASCII tecken.
 • EAN-128 symboler är olikt Code 128 på grund av användningen av FNC1 tecknet som används som data start och separator.
 • FNC1 tecknet är implicit tillagd vid symbol starten enligt EAN-128 specifikationskravet och EAN-128 streckkoder genererade genom Labeljoy stödjer FNC1 separatorn. Använd | (pipe) tecknet I din text där du skall ha placerad en FNC1 separator.
 • Med vår streckkod generator mjukvara kan du använda EAN-128 symbollogin för att generera streckkoder som liknar de som skapas av  GS1-128 men fullt anpassningsbara och utan restriktioner framtvingade av  GS1-128 specifikationen.
 • I Labeljoy är det möjligt att ange en alfanumerisk text upp till 48 tecken lång för att generera streckkoden.
 
ean 8 img

EAN 8

 • En EAN-8 streckkod skapades från det längre European Article Number (EAN-13) koden.
 • Det introducerades för användning på små paket där en EAN-13 streckkod skulle bli för stor; exempelvis på cigaretter, pennor och tuggummi paket.
 • EAN.8 streckkoder kan användas för att koda GTIN-8 vilka är ett annat set produktidentifierare från GS1 systemet.
 • Det börjar med en 2- eller 3- siffrig GS1 prefix (som tilldelas varje nationell GS1 myndighet) 5- eller 4-siffrig objekt referens element beroende på längden av GS1 prefixen och en checksum siffra.
 • Ange 7 siffror I Labeljoy för att generera streckkoden. Den 8e siffra (kontrollsiffran) kalkyleras automatiskt.
 
gs1 128 img

GS1 128

 • GS1-128 är en applikation standard av GS1 implementationen som använder Code 128 streckkod specifikation. GS1-128 använder en serie Applikation Identifierare för att inkludera tilläggsdata såsom bäst före datum, batch nummer, kvantitet, vikt och många andra attribut som användaren behöver.
 • För att generera GS1-128 streckkod symboler I Labeljoy behöver du ange text I en format läsbar för människan.
 • Labeljoy kräver att du anger en alfanumerisk text upp till 255 tecken lång för att generera streckkoden.

itf 14 img

ITF 14

 • ITF-14 är GS1 implementation av en Interleaved 2 of 5 streckkod för att generera en GTIN.
 • ITF-14 symboler används ofta för att märka paketeringsnivåer på en produkt. ITF-14 kodar alltid 14 siffror.
 • 13 eller 14 siffror skall medges för att generera streckkoden.
 
upc a img

UPC-A

 • Universel Product Code (UPC) är en streckkod symbollogi som används mycket I Nord Amerika och I länder som inkluderar UK, Australien och Nya Zeeland för att spåra handelsvaror I butiker.
 • För att generera denna streckkod kräver Labeljoy att du anger 11 siffror, checksumman kalkyleras automatisk av Labeljoy.
 • UPC-A och UPC-E kan även koda ytterligare 2 eller 5 siffror.
 

code 11 img

CODE 11

 • Code 11 är en streckkod som används som mest inom telekommunikationen.
 • Symbolen kan koda strängar med obegränsad storlek (även om Labeljoy begränsar storleken till 255 tecken) som består av siffror 0-9 och bindestreck (-). En eller två checksiffror kan inkluderas.
 • I Labeljoy kan du ange upp till 255 tecken.
 • Code 11 kräver 1 eller 2 kontrollsiffror som automatiskt kalkyleras av Labeljoy.

interleaved img

INTERLEAVED 2 OF 5

 • Interleaved 2 of 5 är en oavbruten två-bredd streckkod symbollogi som enbart kodar siffror. Det används kommersiellt på 135 film och kartonger vid vissa produkter.
 • För att generera streckkoder kräver Labeljoy att du anger upp till 255 tecken.
 • Interleaved 2 of 5 streckkoder kan innehålla en frivillig kontrollsiffra som automatiskt kalkyleras av Labeljoy.
 
industrial img

INDUSTRIAL 2 OF 5

 • Industrial 2 of 5 är en oavbruten streckkod symbollogi som kodar siffror. Det används I foto efterhandlings- och varuhus-industrier samt för att sekventiellt numrera flygplansbiljetter.
 • Det är möjligt att ange upp till 255 tecken för att skapa streckkoden.
 • Industrial 2 of 5 streckkoder kan innehålla en frivillig kontrollsiffra som automatiskt kalkyleras av Labeljoy.
 
codabar img

CODABAR

 • Codabar är en linjär streckkod symbollogi som utvecklades I 1972 av Pitney Bowes Corp. Det kallas även för  Codeabar, Ames Code, NW-7, Monarch, Code 2 of 7, Rationalized Codabar, ANSI/AIM BC3-1995 eller USD-4. Biblioteksbok streckkod.
 • Det utvecklades för att kunna avläsas även efter utskrift på en dot-matrix skrivare för fler-deliga blanketter såsom FedEx flyg fakturor och blodgivarblanketter.
 • Codabar kan koda siffror och följande speciella tecken: . $ : / +.
 • Kodad text måste avlimiteras genom en början och ett slut och skall anges med stora bokstäver A B C eller D.

OM QR KOD

Upptäck alla funktioner av 2D barcode