QR Kod

QR Kod

Vad är QR Kod?

QR Kod (förkortning för Quick Reponse) är en specifik matrix streckkod-symbol (eller två-dimensionell 2D kod), som kan avläsas med dedikerade streckkod läsare och kamera-telefoner. Symbolen består av svarta moduler arrangerade I en fyrkantig mönster på en vit bakgrund. Informationen som kodas kan vara text, URL eller annan information. Vanligt I Japan, där dess kapades genom Toyotas dotterbolag Denso-Wave I 1994, QR Kod är en av de mest populära typer av två dimensionella streckkoder.

Vad är Labeljoy? Det är en QR kod etikett mjukvara som låter dig generera QR koder och streckkoder. DU kan skapa etiketter och anpassade klistermärken med personliga streckkoder för dina produktetiketter, visitkort, märken.

Generera QR kod och streckkod – Exportera till Jpg och Pdf – Skriv ut anpassade etiketter
LADDA NER LABELJOY

See also:

 

QR kod: Mikro och Standard

Symboler kan vara av två typer: Mikro QR eller Standard QR Kod.

Mikro QR kod är en mindre version till symbollogin och kan, beroende på innehåll och felkorrigeringsnivån, representera upp till 35 siffror eller 21 alfanumeriska tecken. Det finns 4 versionen av Mikro QR kod: Mikro QR 1 till Mikro QR 4. Dessa har en ökande data kodningskapacitet och fysisk storlek.

Standard QR kod kan representera upp till 7,089 siffror eller 4,296 alfanumeriska tecken. Det finns 40 version av Standard Koden: Version 1 till Version 40.

micro qrcode standard qrcode
Micro QR kod Standard QR Kod
 

QR Kodning

Labeljoy möjliggör dig att ange kodningsalgoritmen som ska användas för att få bäst möjliga datakompressionen, som i sin tur gör att man behöver mindre utrymme att visa symbolen. Tillgängliga alternativ är:

  • (Mixat): standard inställning. Låter en koda information genom att kombinera alla av de följande kodningslägen baserade på typen av data som hittas. Vanligtvis producerar denna inställningar bästa resultat.
  • Numerisk: möjliggör kodning av siffror enbart från 0 till 9.
  • Alfanumerisk: låter dig koda siffror, endast stora bokstäver och några speciella tecken. Bäst lämpad för alfanumeriska koder innehållande stora bokstäver.
  • Hex(Sträng): Tillåter kodning av alla tecken i ASCII. Bäst lämpad för alfanumeriska tecken med små bokstäver.
  • Hex(Byte): Specifik kodning för byte data i omfång mellan 0 och 255. Genom att använda denna kodningsalgoritm har du möjligheten att koda alla värden mellan 0x00 och 0xFF (decimal 0~255). För att använda denna kodning behöver du ange en sträng innehållande 2-siffriga hexadecimala värden åtskilda av en mellanslag: t.ex.  32 FA 56 E8 12 … etc.
  • Kanji: låter dig koda tecken I Shirt JIS systemet som används för att visa japanska tecken.
QR Kodning:
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
numeric encoding byte encoding
Numerisk kodning Byte (Sträng) Kodning

QR kod: Symbol Storlek

Labeljoy låter dig ange den minimala symbol dimensionen. QR kod arkitekturen visar data I en kvadrat. Storleken på kvadraten beror på mängd kodat data.

Vanligtvis skapas symbolen med minst möjliga storleken som behövs för att representera kodat data. I vissa fall kan det anses lämpligt att öka minsta storleken för att säkerställa att alla utskrivna symbol har samma storlek oavsett mängden på kodat data. Om du exempelvis kopplar en QR streckkod till adressfältet I en datakälla. Kan det vara nödvändigt för alla symbol att ha samma storlek oavsett hur lång adressen är. I en liknande scenario kommer du ha möjligheten att ange minimum storleken för symbolen för samtliga genererade streckkoder.

QR koding:
https://www.labeljoy.com/free-label-software/
auto size qrcode 10 size
With (Auto) symbol size With Version 10 minimum symbol size
 

QR Kod: Åtgärda Fel

QR kod standarden låter dig välja mellan 4 olika nivåer av återställning från följande skadetyper:

  • L: 7% återställningskapacitet
  • M (standard): 15% återställningskapacitet
  • Q: 25% återställningskapacitet
  • H: 30% återställningskapacitet

QR Kod implementerar fel korrektion för att säkerställa läsbarheten på delvis skadade symbol. Desto högre fel korrektionsnivå, desto större symbolen kommer att behöva vara för att koda samma mängd information.

QR Kodning:
https://www.labeljoy.com/free-label-software/
l-error q-error code
Med L fel korrektionsnivå Med Q fel korrektionsnivå

Free Templates Download

 

datamatrix code

DATA MATRIX

Data matrix symbollogi är en 2D två-dimensionell matrix streckkod bestående av svarta och vita “celler” eller moduler arrangerade I antingen en kvadrat eller rektangulärt mönster. Informationen som kodas kan vara text eller rå data.

Längden på kodat data beror på symboldimensionen som används. Felkorrigering koder adderas för att öka symbolstyrkan: även om de ärndelvis skadade, kan de still avläsas. En Data Matrix symbol kan lagra upp till 2,335 alfanumeriska tecken.

Data Matrix symboler kan koda text på ett antal olika sätt. Med Labeljoy kan du ange den mest passande kodningsalgoritmen för text du vill koda.

 

postnet code 2d

POSTNET CODE

Postnet (Postal Numeric Encoding Technique) är en streckkod symbollogi som används av USAs postal service för att assistera I styrningen av post. Postnummer eller Post+4 kod är kodat I halva och hela höjdblock. Oftast läggs även till leveransstället, som utgörs av de sista två siffror I en adress eller boxnumret.

 Postnet symbol kodar endast 5, 9 eller 11 siffror.

 

planet code 2d

PLANET CODE

Planet (Postal Alpha Numeric Encoding Technique) är en streckkod symbollogi som används av USAS post för att identifiera och spåra post under leverans. – Postens “BEKRÄFTA” tjänster.

Planet symboler kodar endast 12 eller 14 siffror, där sista siffran är en check siffra som automatiskt räknas fram av Labeljoy. Därför kan man endast ange 11 eller 13 siffror.

OM STRECKKOD

Läs mer om streckkod för Kod 39, kod 128, ean 13.