QRcode handleiding

Begeleiden over QR-Code

<h2Wat is QR-code?

Een QR-code (afkorting van Quick Response) is een specifiek matrix-barcodesymbool (ofwel tweedimensionale 2D-code), leesbaar voor daarvoor bestemde barcodelezers en cameratelefoons. Het symbool bestaat uit zwarte modules die in een vierkant patroon staan op een witte achtergrond. Gecodeerde informatie kan uit tekst, URL’s of andere data bestaan. Het komt veel voor in Japan, waar het is bedacht door een zusterbedrijf van Toyota (Denso-Wave) in 1994, en waar QR-code een van de meest populaire types 2D-barcodes is.

Wat is Labeljoy? Dat is software voor het maken van QR-labels die u in staat stelt QR-codes te genereren en daarnaast andere barcodes. U kunt labels en op maat ontworpen stickers maken met gepersonaliseerde barcodes voor uw productlabels, visitekaartjes en badges.

Genereer QR-code en barcode – Exporteer naar Jpg en Pdf – Print maatgemaakte labels
DOWNLOAD LABELJOY

Zie ook:

 

QR code: Micro en Standard

Symbolen kunnen twee types zijn: Micro QR-code of Standaard QR-code.

Micro QR-code is een kleinere versie van deze symboolvorm en kan (afhankelijk van inhoud en foutcorrectieniveau) tot 35 cijfers of 21 alfanumerieke karakters weergeven. Er zijn 4 versies van Micro QR-code: Micro QR-code 1 tot en met Micro QR-code 4, die oplopende dataopslagcapaciteit en fysieke grootte hebben.

Standaard QR-code kan tot wel 7089 cijfers of 4296 alfanumerieke karakters weergeven. Er zijn veertig versies van de Standaard Code: versie 1 t/m 40.

micro qrcode standard qrcode
Micro QR Code Standard QR Code
 

QR code: Codering

Labeljoy stelt u in staat om coderingsalgoritmes die gebruikt moeten worden te definiëren zodat u de beste datacompressie krijgt, die erop gericht is om de hoeveelheid ruimte die nodig is voor het symbool te verminderen. De beschikbare opties zijn:

  • (-(Gemixt): standaardinstelling. Maakt het mogelijk om data te coderen door het combineren van alle hieronder genoemde coderingsmodules, gebaseerd op het soort data. Normaalgesproken zorgt deze instelling voor het beste resultaat.
  • Numeriek: dit kan alleen worden gebruikt voor het coderen van de nummers 0 tot en met 9.
  • Alfanumeriek: wordt gebruikt voor het coderen van cijfers, hoofletters en enkele speciale karakters. Meest geschikt voor alfanumerieke codes met hoofdletters.
  • Hex (string): kan gebruikt worden voor alle karakters in de ASCII-reeks. Meest geschikt voor alfanumerieke codes met kleine letters.
  • Hex (byte): specifieke codering voor byte-data tussen 0 en 255. Door dit coderingsalgoritme te gebruiken is het mogelijk om elke waarde tussen 0x00 en 0xFF (decimaal 0 ~ 255) te coderen. Om deze codering te gebruiken dient u een string in te voeren die bestaat uit 2-cijferige hexadecimale waarden gescheiden door een spatie: bijv. 32 FA 56 E8 12 … etc.
  • Kanji: stelt u in staat om karakters in het Shift JIS-systeem te coderen (wordt gebruikt voor Japanse karakters).
QR Code codering:
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Numerieke codering byte codering
Numerieke codering Byte (String) codering

QR code: Symboolgrootte

Labeljoy stelt u in staat om een minimale symboolgrootte in te voeren. De architectuur van de QR-code toont data in een vierkant. De grootte van het vierkant is afhankelijk van de hoeveelheid gecodeerde data.

Normaalgesproken wordt dit symbool gecreeërd met de kleinst mogelijke afmeting die nodig is. In sommige gevallen is het echter wenselijk om de afmetingen groter te maken, om ervoor te zorgen dat alle geprinte symbolen dezelfde grootte hebben, ongeacht hoeveel data ze bevatten. Als u bijvoorbeeld een QR-barcode verbindt aan een adresveld van een databron, is het soms nodig dat alle symbolen dezelfde grootte hebben, ongeacht het feit dat het adres dezelfde lengte heeft. In zo’n geval kunt u dan zelf instellen hoe groot de barcodes minimaal moeten zijn.

QR Code codering:
https://www.labeljoy.com/free-label-software/
automatische symboolgrootte 10 symboolgrootte
Met (Automatische) symboolgrootte Met Versie 10 minimale symboolgrootte
 

QR code: Error Correction

De QR-codestandaard laat u kiezen tussen 4 verschillende niveaus van herstel in geval van onderstaande hoeveelheden schade:

  • L: 7% herstelcapaciteit.
  • M (standaard): 15% herstelcapaciteit.
  • Q: 25% herstelcapaciteit
  • H: 30% herstelcapaciteit.

QR-code implementeert foutcorrectie om leesbaarheid van gedeeltelijk beschadigde symbolen te garanderen. Hoe hoger het correctieniveau, hoe groter de benodigde symboolgrootte om dezelfde hoeveelheid data te coderen.

QR Code codering:
https://www.labeljoy.com/free-label-software/
l-foutcorrectieniveau q-foutcorrectieniveau code
Met L foutcorrectieniveau Met Q foutcorrectieniveau

Gratis sjablonen Download

 

datamatrix code

DATA MATRIX

Datamatrixsymbologie is een 2D tweedimensionale matrixbarcode die bestaat uit zwarte en witte “cellen” of modules die gearrangeerd zijn in een vierkant of rechthoekig patroon. De informatie die wordt gecodeerd kan tekst of ruwe data zijn.

De lengte van de gecodeerde data hangt af van de symboolgrootte. Foutcorrectiecodes worden toegevoegd om symboolsterkte te verbeteren: zelfs als ze gedeeltelijk beschadigd zijn, zijn ze nog steeds leesbaar. Een datamatrixsymbool kan tot 2335 alfanumerieke karakters opslaan.

Datamatrixsymbolen kunnen tekst coderen op verschillende manieren. Met Labeljoy kunt u het meest geschikte coderingsalgoritme instellen voor de tekst die u wilt coderen.

 

postnet code 2d

POSTNET CODE

Postnet (Postal Numeric Encoding Technique) is een barcodesymbologie die wordt gebruikt door de United States Postal Service bij het correct versturen van post. Een postcode (oftewel ZIP code) wordt gecodeerd met hele en halve strepen. Veelvuldig wordt het bezorgpunt toegevoegd, hetgeen meestal bestaat uit de laatste twee cijfers van het adres of de postbus.

Postnetsymbolen coderen alleen cijferreeksen van 5,9 of 11.

 

planet code 2d

PLANET CODE

Planet (Postal Alpha Numeric Encoding Technique) is een barcodesymbologie die door de United States Postal Service wordt gebruikt om poststukken te identificeren en tracken tijdens het bezorgen – het zogenaamde track-and-tracesysteem.

Planetsymbolen coderen alleen reeksen van 12 of 14 cijfers, waar het laatste cijfer een checknummer is dat automatisch wordt berekend door Labeljoy. Daarom kunnen er alleen cijferreeksen van 11 of 13 cijfers worden ingevoerd.

OVER BARCODE

Lees meer over barcode voor Code 39, code 128, ean 13.