Datamatrix

Data Matrix

Een Data Matrix is een twee dimensionale matrix barcode die bestaat uit zwarte en witte “cellen” of modules die weergegeven worden in een vierkant of rechthoek. De informatie die opgeslagen moet worden kan tekst of ruwe data zijn.
De lengte van de data die opgeslagen kan worden is afhankelijk van de grootte van het gebruikte symbool. Error correctie codes worden toegevoegd om de kracht van het symbool te versterken: zelfs als ze gedeeltelijk beschadigd zijn kan de code nog gelezen worden. Een Data Matrix symbool kan tot 2,335 alfanumerieke tekens opslaan.

Opmerking: Er is geen normale tekst die kan worden weergegeven bij dit symbool.

Data Matrix Barcode

Data Matrix Barcode

Data Matrix symbolen kunnen tekst op verschillende manieren opslaan. Gebruik de Encoding combo box om het meeste geschikte encoding algoritme voor uw tekst aan te geven:

  • (Gemengd): Standaard instelling. Laat u de data verwerken met een combinatie van alle volgende methode, afhankelijk van de te verwerken data. Normaliter zorgt deze instelling voor de beste resultaten.
  • Ascii: Verwerkt alle 256 tekens uit de standaard ASCII tabel. Zorgt voor het beste resultaat bij getallen en ASCII warden tussen 0 en 127.
  • C40: verwerkt nummer, letters en een aantal speciale tekens. Het beste geschikt voor alfanumerieke codes met vooral hoofdletters.
  • Tekst: verwerkt nummer, letters en een aantal speciale tekens. Het beste geschikt voor alfanumerieke codes met vooral kleine letters.
  • X12: verwerkt tekens uit het ANSI X12 set.
  • Edifact: verwerkt ASCII tekens tussen de 32 en 94. Is vooral toegevoegd voor backward compatibility, wordt als achterhaald beschouwd.
  • Base 256: speciale encoding voor byte data tussen de 0 en 255. Door gebruik te maken van dit encoding algoritme is het mogelijk om elke waarde tussen 0×00 en 0xFF (decimaal 0 ~ 255) te verwerken. Om deze encoding te gebruiken moet u de waarde als hexadecimaal in groepen van 2 getallen invoeren gescheiden door een spatie: bijv.: 32 FA 56 E8 12 … etc.

Datamatrix code

Data Matrix encoding: https://www.labeljoy.com/free-label-software/

Data Matrix ASCII encoding

Met ASCII encoding

Data Matrix with Text encoding

Met Tekst encoding

De Symboolgrootte combo box laat u de minimale symbool afmetingen instellen. De Data Matrix architectuur organiseert de data in aantal vierkante of rechthoekige vormen, samen stellen ze de data voor. Het aantal vereiste rechthoeken is afhankelijk van de hoeveelheid te verwerken data.
Normaal wordt het data matrix symbol gegenereerd met het minst mogelijke aantal vormen nodig om de benodigde data wee rte geven, maar in sommige gevallen kan het gewenst zijn om het minimum aantal vormen te verhogen, om er zeker van te zijn dat alle geprinte symbolen dezelfde grootte hebben onafhankelijk van de inhoud. Bijvoorbeeld, als u een Data Matrix barcode verbind met een adres veld uit een data bron, kan het nodig zijn dat alle symbolen dezelfde grootte hebben onafhankelijk van de lengte van het adres. In zo´n geval kan u de minimum symbool grootte instellen voor alle gegenereerde barcodes.

Data Matrix encoding:12345

Datamatrix auto symbol size

Met (Auto) symbool grootte

Datamatrix minimum symbol size

Met 16×48 minimum symbool grootte

Tekst aaneenschakeling:
Als een Data Matrix barcode element gegenereerd wordt door het aaneenschakelen van velden of tellers, zijn de volgende regels van toepassing:

  • Tekst inhoud moet voldoen aan het geselecteerde encoding algoritme.
  • Tekst lengte mag niet langer zijn als maximum lengte.

Als een waarde niet voldoet aan de bovenstaande regels, wordt de barcode niet weergegeven.

Beperkingen:
Data Matrix symbolen gegenereerd met Labeljoy ondersteunen geen: Extended Channel Interpretation (ECI), FNC1 mode en Structure Append mode.