GS1 128

GS1-128 barcode generator

GS1-128 is een applicatie standaard van de GS1 implementatie met de Code 128 barcode specificatie. GS1-128 gebruikt een serie van Application Identifiers om extra data toe te voegen zoals houdbaarheidsdata, productie nummers, hoeveelheden, gewicht en vele andere eigenschappen die nodig zijn voor de gebruiker.

 Opmerking: Het is te veel informatie voor hier om alle details van de GS1-128 specificaties hier weer te geven. Voor meer informatie kan u gaan naar de officiële website van de GS1 autoriteit: www.gs1.org.

GS1 Barcode

In een GS1-128 barcode te genereren in Labeljoy moet u de tekst gewoon zoals normaal invoeren. Labeljoy zal de tekst valideren met de internet GS1-128 validatie engine en zal het bijbehorende symbool genereren, of een error weergeven en melden wat het problem is.

FBijvoorbeeld: door het invullen van de tekst (00)123456789012345678 zal Labeljoy een GS1-128 barcode symbool genereren dat overeenkomt met Application Identifier (00) Serial Shipping Container Code (SSCC-18).

Lees de gids “Genereer GS1-128 barcodes” voor meer informatie.

Modulo 10 controle getallen:
 • Sommige AI’s (Application identifiers) vereisen een modulo 10 controle getal. Als dit nodig is, zal Labeljoy dit controle getal automatisch berekenen, onafhankelijk van de invoer.
 • Bijvoorbeeld, de SSCC-18 code hierboven heeft een controle getal nodig op de laatste positie dat geen 5 of 8 mag zijn. In zo’n geval zal geen foutmelding weergegeven worden, in plaats daarvan zal Labeljoy gewoon het controle getal vervangen met de correcte.
 • Dus als u niet weet hoe u een controle getal moet berekenen, kan u gewoon een willekeurig getal invullen.
FNC1 scheidingstekens:
 • Als er twee of meer AI’s (Application Identifiers) verwerkt moeten worden in een enkel symbool kan het zijn dat de GS1-128 specificatie één of meer FNC1 scheidingstekens moet bevatten. Labeljoy zal automatisch zien waar er FNC1 scheidingstekens nodig zijn, en zal deze toevoegen.
 • Er is geen extra invoer nodig in Labeljoy om de FNC1 scheidingstekens af te handelen.
 • BELANGRIJK: FNC1 scheidingstekens hebben geen normaal alternaties, ze worden alleen verwerkt in de barcode. Interpretatie van het FNC1 teken kan afhankelijk zijn van de barcode lezer instellingen, hoewel het vaak neergezet wordt als ASCII teken29.
 • Als u een eigen teken nodig heeft voor het FNC1 scheidingsteken dient u hiervoor extra informatie op te zoeken over EAN-128 symbolen.

GS1 Barcode Symbolen

Tekst aaneenschakeling:
Als een GS1-128 barcode element gegenereerd is van aaneengeschakelde velden of tellers, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Tekst lengte mag niet langer zijn dan 255 tekens.
 • De tekst moet voldoen aan de GS1-128 specificaties.

Als een waarde niet voldoet aan de bovenstaande regels, wordt de barcode niet weergegeven.

GS1-128 Barcode

GS1-128 symbool verwerken de tekst (00)123456789012345678, wat overeenkomt met AI 00 (SSCC-18). Zie dat het laatste getal is 5 is in het symbool aangezien dat de correcte modulo 10 controle getal is.

GS1-128 symbol - two Application Identifiers

GS1-128 symbool verwerken van een aaneenschakeling van twee Application Identifiers: AI 30 (Hoeveelheid Elk) en AI 21 (Serie nummer). Let op dat in dit geval een FNC1 scheidingsteken wordt toegevoegd voor het begin van AI 21 (niet zichtbaar in de normale tekst).

GS1-128 symbol - 3 Application Identifiers

GS1-128 symbool verwerken van een aaneenschakeling van drie Application Identifiers: AI 01 (Container Code) en 2 meer net als de vorige afbeelding. Let op dat in dit geval er geen FNC1 scheidingsteken nodig is voor het begin van AI 30.

 • Labeljoy laat u een alfanumerieke tekst tot 255 tekens lang invullen om de barcode te genereren. Vul de tekst in in het invul veld.
 • De gewone tekst kan getoont worden onder het symbol, erboven of het kan verborgen worden afhankelijk van de instelling in de Tekst combo box.
 • De Controleer AI volgorde check dwingt een extra GS1-128 regel af die het aaneenschakelen van bepaalde AI’s regelt.
 • Bijvoorbeeld, bij het gebruiken van AI 02 (Aantal containers) moet het symbool ook AI 00 (SSCC) en AI 37 (Aantal bevatte eenheden) verwerken.
 • Ook moet, AI 02 niet in hetzelfde symbool verwerkt worden als AI 01 (Shipping Container Code) en 8006 (Onderdeel van een Artikel) aangezien ze verwijzen naar data die nutteloos is als het vermengt wordt.
 • Houd deze check box geactiveerd om GS1-128 symbolen aan te maken die voldoen aan de originele standaard.