Hoe moet u Labeljoy in uw databeheer-software integreren

Hoe moet u Labeljoy in uw databeheer-software integreren

Software integratie

Als u labelprinten wilt toevoegen aan een bestaande software-infrastructuur (of het nu een simpel Excelbestand is of een kostbaar ERP-systeem) zijn hier een aantal richtlijnen hoe u Labeljoy binnen uw bureaubladtoepassingen kunt integreren.

1 – De basisprincipes: een print-snelkoppeling

Since version 6.20.01.01 you can use the Save print shortcut on the desktop under File/Save to create a print shortcut to a file. If you have this version or later, you can skip this section.

Ten eerste, als u uw labels al gemaakt hebt en ze alleen van tijd tot tijd hoeft te printen, hoeft u niet iedere keer Labeljoy op te starten.

De eenvoudigste manier om een Labeljoybestand te printen zonder het programma te starten is door het contextmenu Printen met Labeljoy te gebruiken. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer het tweede menu-item:

Print met LabelJoy

Eigenlijk start dit Labeljoy ook wel op maar alleen maar om te assisteren bij het printen. Daarna sluit het programma weer af.

De hierboven beschreven methode vereist ten minste twee muiskliks, dus laten we kijken hoe dit nog sneller kan door een Print-snelkoppeling te maken.

We moeten eerst het exe-bestand van Labeljoy localiseren, nl. Labeljoy6.exe. De locatie hangt af van wat er tijdens de installatie is ingevuld. Als u de standaardinstellingen aan hebt gelaten, staat het programma onder C:\Program files\Labeljoy (of C:\Program files (x86)\Labeljoy voor 64 bit systemen):

kopieer snelkoppeling

Let erop dat de extensie .exe niet altijd zichtbaar is, afhankelijk van uw Windows- instellingen.

Klik met de rechtermuisknop op het Labeljoy programmabestand en selecteer Kopieer:

snelkoppeling plakken

Ga nu naar het bureaublad, klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied en selecteer Plak Snelkoppeling:

Print snelkoppeling

U heeft zojuist een snelkoppeling naar Labeljoy gemaakt. Hoe maken we hier nu een print-snelkoppeling van? Klik rechts op de snelkoppeling en selecteer Eigenschappen:

Proprieties van snelkoppeling

Zo moet het venster van de snelkoppelingseigenschappen eruit zien:

Print snelkoppeling venster

We moeten de tekst in het tekstveld Doel aanpassen. Hier moet /P voor en de volledige padnaam van het Labeljoy-bestand dat we willen printen. Als het bestand bijv. op het bureaublad van Windowsgebruiker Henry staat, dan wordt de uiteindelijke string als volgt:

“C:Program filesLabelJoyLabeljoy6.exe” /P “C:UsersHenryDesktopMy label.lpa”
(inclusief aanhalingstekens).

Wat deze snelkoppeling doet is Windows vragen het bestand C:\Users\Henry\Desktop\My label.lpa te openen via Labeljoy, maar het vraagt Labeljoy ook om te printen en dan weer af te sluiten.

U heeft nu een snelkoppeling die maar 1 klik vraagt om uw meest gebruikte labels te printen.

Het is aan te raden de snelkoppelingsnaam ook aan te passen naar iets dat u gemakkelijk herkent.

2 – Datagekoppelde labels printen

Labeljoy laat u gegevens op labels zetten vanuit externe databronnen zoals Excelbestanden, Accessbestanden of professionele database-systemen zoals SQL Server, Oracle of MySql.Raadpleeg de instructievideo om meer te weten te komen.

Als u uw labels wilt updaten alvorens ze te printen, moet u een speciale optie activeren die in het Groepsinstellingen-formulier staat; namelijk de optie Update gegevens als dit bestand geladen of afgedrukt wordt:

Data printing aangesloten labels
Wat deze optie doet is de gegevens opnieuw laden telkens als het bestand wordt geopend of voordat het wordt geprint. De gegevens worden geladen volgens de parameters die tijdens de eerste koppeling zijn ingevoerd, dus in bovenstaand geval moet het bestand C:\Logistic label.xlsx nog bestaan en de sheet Logistieke labels moet er ook nog zijn, anders werkt de gegevensupdate niet..

Deze optie stelt u in staat om altijd labels met de laatste gegevens te printen. Als de snelkoppeling die we eerder hebben gemaakt dus verwijst naar een datagekoppeld en automatisch updatend Labeljoy-bestand, hoeft u alleen maar op de snelkoppeling te klikken als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn voor afdrukken.

BELANGRIJK: Labeljoy bewaart de naam van de printer die wordt gebruikt om elk bestand te printen. Dit betekent dat de printer die wordt gebruikt voor een dergelijke 1-klik printopdracht ook de printer is die het laatst is gebruikt toen het Labeljoy-bestand werd aangepast.

3 – Integratie naar Excel via VBA

Als de af te drukken gegevens in een Excelbestand staan, kunt u via de programmeertaal Visual Basic for Application (VBA) ook een snelkoppeling binnen datzelfde Excelbestand maken om de labels te printen.

Hier heeft u wel wat programmeervaardigheden voor nodig en enige kennis van de VBA-omgeving.

Hiervoor gebruiken we een variatie op de bestanden die we hebben gemaakt in de GS1-instructie.

We gaan ervan uit dat beide bestanden in de hoofdmap van de C-schijf staan, C:\.

Download dit bestand

Open eerst het Labeljoybestand en zorg ervoor dat de optie Update gegevens als dit bestand geladen of afgedrukt wordt is aangevinkt, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.

Als u het gekoppelde Excelbestand heeft opgeslagen op een andere locatie dan de C-schijf, update dan de locatie onder Groepsinstellingen/Databron.

Sla het Labeljoy-bestand op en sluit Labeljoy.

Vanaf nu hoeven we ons niet meer bezig te houden met Labeljoy, maar alleen met de af te drukken gegevens.

Het Excel-bestand bevat een enkele rij gegevens en een knop die is gekoppeld aan een VBA Macro:

Excel integratie met VBA

Open het Excelbestand en daarna de VBA-editor door ALT+F11 in te drukken om te kijken wat er achter de schermen gebeurt:

Excel integratie met VBA

In de modLabelPrinting module vindt u een enkele routine genaamd LabelPrint. Het is een simpele macro die eerst het Excel workbook opslaat en daarna het Labeljoybestand uitvoert voor afdrukken. Deze laatste stap wordt bereikt door het gebruik van de ShellExecute Windows API-functie (meer info hierover op de MSDN website).

Nogmaals, als u het Labeljoybestand Software integration.lpa op een andere locatie heeft opgeslagen dan de root van de C-schijf, zorg er dan voor dat u de volgende regel op juiste wijze aanpast:

sLabelJoyFileNameAndPath = [Voer hier de correcte bestandslocatie in tussen aanhalingstekens]

Zodat als de knop Sla op en print wordt aangeklikt, de Macro uitgevoerd wordt: het Excelbestand wordt opgeslagen en het Labeljoybestand wordt geupdate en dan geprint. Probeer de gegevens in het Excelbestand maar eens aan te passen en klik dan op de knop om het resultaat te zien.

4 – Integratie in een ERP systeem

Als uw bedrijf haar gegevens beheert in een ERP-systeem dat intern ontwikkeld en onderhouden wordt, kunt u de voorgaande aanpak toepassen door een corresponderende routine te schrijven in de programmeertaal van uw keuze. De enige voorwaarde is dat Labeljoy wordt geinstalleerd op de clientcomputer waar de labels normaalgesproken worden geprint.

Hieronder volgt een voorbeeldapplicatie geschreven in VB.NET (version 2010, frameworks 2.0 and 3.5). Deze code was bedoeld voor een apparaat waarop Labeljoy 6 is geinstalleerd. Dit voorbeeld vereist een zekere basiskennis van de VB.NET programmeertaal, alsmede bekendheid met ADO.NET.

Als de applicatie voor het eerst draait, kopieert het twee bestanden die worden opgeslagen in de resource area:

  1. Logistic label.mdb. Een Access-databasebestand dat twee tabellen bevat: De LogisticLabel tabel de wordt gebruikt voor de data die wordt geprint. De ISO3166 die gegevens over landidentificatoren bevat die nodig zijn voor de velden CountryCode en CountryPrefix.
    Dit bestand wordt in de map Data onder de Labeljoy installatiedirectory opgeslagen (dus C:\Program files\Labeljoy 6\Data). Als de map nog niet bestaat, wordt deze aangemaakt.
  2. Logistic label.lpa. Het Labeljoybestand dat geprint moet worden. Dit bestand wordt opgeslagen in de Labeljoy documentmap (C:UsersUserNameDocumentsLabeljoy). Dit bestand is datagekoppeld aan de LogisticLabel table van het mdb-bestand.

De applicatie bestaat uit een enkel formulier dat wordt gebruikt om de benodigde data te verzamelen die op het logistieke label moet worden geprint:

Integratie in een ERP-systeem

Zodra het formulier is gevuld met de gegevens die we willen afdrukken, klikt de gebruiker op de knop Printen.

De ingevoerde gegevens worden eerst gevalideerd in de CheckData functie. Als er incoherentie wordt gevonden, wordt een bericht weergegeven. Er wordt niet afgedrukt, totdat alle fouten zijn opgelost. Zie in-line opmerkingen voor meer details:

Integratie in een ERP-systeem

Zodra de gegevens zijn gevalideerd, worden deze opgeslagen in de LogisticLabel tabel van het mdb-bestand via de UpdateData functie. Zoals u kunt zien in de code wordt een Delete melding altijd gedaan voordat de nieuwe gegevens zijn opgeslagen omdat we voor dit voorbeeld slechts een enkele regel data in de brontabel nodig hebben:

Integratie in een ERP-systeem

Vervolgens wordt, met behulp van de ShellExecute Windows API-aanpak, de label vervolgens afgedrukt:

Integratie in een ERP-systeem

Het bestand Logistic label.lpa wordt in LabelJoy geladen en data-updates vinden plaats door het inlezen van de nieuw ingevoegde data uit het mdb-bestand. Vervolgens wordt er afgedrukt en LabelJoy wordt afgesloten.

Merk hier op dat het gegevens-updateproces ook mogelijk wordt gemaakt door het gebruik van een verborgen LabelJoy-functionaliteit: wanneer een LabelJoy bestand wordt gekoppeld aan een gegevensbron die oorspronkelijk is opgeslagen in LabelJoy’s installatie directory (of een sub-directory), zullen de daaropvolgende data-updates altijd verwijzen naar een locatie binnen de installatiedirectory, ook al is dat niet precies hetzelfde pad als oorspronkelijk het geval was.

Stel bijvoorbeeld dat u een LabelJoy-bestand koppelt aan een gegevensbron in C: \ Program files \ LabelJoy 6 \ Data waarbij C: \ Program files \ LabelJoy 5 de installatie-directory is. U verplaatst dan het LabelJoy-bestand en het databestand naar een andere PC. Dit keer (omdat het een 64 bit Windows-versie is), is de installatiedirectory C: \ Program Files (x86) \ LabelJoy 6. U zet uw databestand onder C: \ Program Files (x86) \ LabelJoy 6 \ Data. U opent dan het LabelJoy-bestand en start het updaten van de data: LabelJoy zal herkennen dat de oorspronkelijke gegevensbron is gevonden onder [INSTALLDIR] \ Data en past het pad volgens de installatiedirectory van de huidige machine aan.

Download dit VB.NET project

jQuery(document).ready(function () {
jQuery(window).scroll(function () {
if (jQuery(this).scrollTop() > 100) {
jQuery(‘.scrollup’).fadeIn();
} else {
jQuery(‘.scrollup’).fadeOut();
}
});
jQuery(‘.scrollup’).click(function () {
jQuery(“html, body”).animate({
scrollTop: 0
}, 600);
return false;
});
});